Grafické studio mezera Polepy a fólie mezera Ofsetový tisk mezera velkoformátový tisk mezera Reklamní předměty mezera Razítka mezera_siroka Kontakt mezera_siroka mezera_siroka mezera_siroka

GRAFICKÉ STUDIO

Nabízíme Vám vytvoření nového nebo úpravu stávajícího firemního logotypu a s tím i související služby.

Nejlepšího výsledku dosáhneme právě v případě, kdy pro vás můžeme zajistit vše.
Od grafického návrhu firemní identity přes tiskové materiály až po velkoformátovou prezentaci.

Pod firemní vizuální styl (corporate design) se standardně zahrnuje:

 • značka podniku nebo výrobku
  (logo, logotyp)
 • merkantilní tiskoviny
  (vizitka, dopisní papír, obálka, objednávka, faktura, formulář, firemní desky,
  samolepky, razítko,..)
 • informační tiskoviny
  (katalog, brožura, leták, výroční zpráva, profil společnosti...)
 • jednotná prezentace prodejních nebo výrobních prostorů
 • prezentace na firemních vozidlech
 • velkoformátová reklama

Firemní vizuální styl je jednotný způsob prezentace společnosti, uplatňovaný ve všech formách vnější i vnitřní komunikace firmy. Správně navržený firemní styl významně přispívá k tvorbě a posilování image firmy. Důsledná aplikace podle jasně vytvořeného stylu je nezbytná pro vznik silné firemní identity
a obchodního úspěchu na trhu

pruhledne